Какво представлява методът коучинг за мениджъри?

Ако сте започнали да се занимавате с мениджмънт, то вероятно имате нужда от насоки, които да ви помогнат да навлезете в сферата. Но дори и да не сте начинаещ, може да ви бъде много полезно да обновите идеите си и да отскочите на следващ етап. На всеки може да се случи в даден момент да изпита неудовлетвореност в работата си и липса на достатъчно сили за действие. Това се получава, когато не се разпределя правилно енергията, а се разпилява в по-незначителни детайли. За да освежите работата и, можете да се запознаете с метода коучинг от vt-bg за мениджъри. Това е бизнес обучение, целящо да се оптимизират възможностите ви на много нива. С други думи имате възможност, с помощта на водещ да развиете потенциала си и да влезете в необходимия ритъм.
Какво представлява методът коучинг за мениджъри?
Методът коучинг за мениджъри се изразява в индивидуални срещи с водещия, който се нарича коуч и е много опитен специалист. Дават се насоки за работа, без да се предлагат готови решения, поради идеята човек сам да намери своя път. Тази обратна връзка, която се дава от опитният водещ е много необходима за подобряване на работата, тъй като от една страна човек трудно може да се види отстрани и от друга, за да се подобри самия метод на работа. В началото на процеса ще се изготви план за действие, като се определят целите и времето, за което те да бъдат осъществени. Освен това се прави и система за оценяване, като така може лесно да се види ефективността на метода.

В процеса на коучинг, мениджърите се учат да разпределят времето си и да оползотворяват енергията си правилно. Наблюдаващият дава своите препоръки и насоки, подкрепяйки силните страни и помагайки да се развият слабите. Важен е фокусът на внимание, който човек сам по себе си понякога губи. Срещите се случват веднъж или два пъти седмично за час. Сесиите се случват за определен от двамата период от време. Вижте подробности в сайта и направете сами своя избор.