Механизми за справяне с престъпността според индуизма

Шрила Прабхупада, гуру и последовател на религията индуизъм в разговор с лейтенант Моз в САЩ предлага удивително просто, но много практично разрешение на проблема с престъпността. Според думите на гуруто хората, които престъпват закона са замърсени, подобно на болест състояние. Дефиницията за престъпление не се разграничава много в Индия, Европа или Америка – потъпкване на правата на един човек от друг. Решението на проблема се крие в пречистването на замърсените личности чрез просветление и достигане на Бога. Най-лесният и достъпен начин за това е повтарянето на Харе Кришна мантрата и танцуването по специален начин. Повтаряйки мантрата, хората приемат малко прасадам (храна, най-напред предложена на Върховния Бог) и малко по малко се пречистват. Не е необходимо хората да променят вярата си и това не се изисква изобщо. Според индуизма всеки притежава кришна съзнание, връзка с бога и доколко ще развие духовната си страна е въпрос на негов личен избор.
Механизми за справяне с престъпността според индуизма
По-голямата част от учениците на Шрила Прабхупада в САЩ се отказват от вредните си навици, което е и причината за срещата му с лейтенант Моз. Пречистването става чрез разбирането на Бога и издигането на човешкото съзнание. Тази уникална възможност, дадена ни като човешки същества ни различава от животните. „Едно куче да речем също има връзка с Бог, но за разлика от човека не притежава способността да я осъзнае“.-казва още Прабхупада.

Според Прабхупада живеем в Кали-юга, епоха на безбожие, тъмни времена и това е една от причините за нарастващата престъпност. Добрата новина е, че всъщност това схващане е плод на грешка при изчисления на епохите и за човечеството е настъпила епоха на възход, което доказват и редицата достижения в областта на науката, медицината, технологиите.

Причината последователите на индуизма да имат такъв успех в борбата с вредните и противообществени прояви е, от една страна, същността и философията на индуизма – наука за познанието, а от друга страна ние вече сме изжевели тъмната епоха на Кали-йога и дали индуизмът ще бъде религията на бъдещето само времето ще покаже.